NL / FR

KWANTUMTHERAPIE / HET BIOFEEDBACKAPPARAAT

De wetenschap gaat steeds verder en zoekt in totnogtoe onbekende domeinen.
Er is een groeiende belangstelling voor het niet zichtbare levende kwantumveld dat door ons heen gaat en ons omringt. De invloeden die ons lichaam ondervindt en eventueel door de klassieke methodes niet kunnen opgespoord worden, worden zichtbaar gemaakt door het gebruik van biofeedback. Er worden bepaalde impulsen gegeven aan de hersenen. Deze sturen de impulsen naar een bepaald deel van het lichaam dat bijvoorbeeld onvoldoende functioneert, en de reacties daarvan gaan terug naar de hersenen, waar ze worden opgemeten.
Biofeedback dicht het gat tussen complementaire therapie en wetenschap.

Door wetenschappers als Einstein, Volta, Ampère, Ohm, Planck, Bohr en anderen werden, om de biologie en de natuurwetten beter te begrijpen, tabellen aangelegd, meetkundige reeksen opgesteld en begrippen op punt gesteld. Wetten werden gecodeerd door middel van elektrische reacties. Zo deed de elektronica haar intrede in de biologie. Steeds meer wetenschappers toonden belangstelling voor tot dan toe ongekende zaken als resonantie, frequenties, elektrische energie en stroompatronen. In de vijftiger jaren breidde het onderzoek naar ‘lichaamselektriciteit’ zich uit en in steeds bredere kringen werd geaccepteerd dat mensen baat konden hebben bij subtiele elektrische stimuli.

Nu gaat men nog verder.
De Amerikaanse professor Bill Nelson, wiskundige, natuurkundige, arts (zowel allopathisch als homeopathisch) en acupuncturist, heeft een uitgebreide kwantumtherapie ontwikkeld. Zijn kwantumprogramma’s worden doorlopend verfijnd en uitgebreid. Ze zijn bruikbaar via een uniek software programma, in combinatie met het biofeedbackapparaat. Dit combineert het bioresonantieveld en biofeedback met deze kwantumprogramma’s om in slechts enkele minuten de biologische reacties te meten op meer dan 15000 verschillende substanties.
Eenvoudig gesteld is het de bedoeling snel en efficiënt een index op te stellen van uw structuur, zodat er bepaalde aanpassingen kunnen gebeuren en de klant de juiste adviezen krijgt om zijn gewoonten en levensstijl aan te passen.

Door tussenkomst van biofeedback worden onbewuste processen en verborgen oorzaken in het bewustzijn gebracht. Het superbewustzijn zoekt namelijk waar de energiestroom onderbroken is, waardoor het evenwicht is verstoord.
De eerste stap naar healing is het onbewuste proces in het bewustzijn brengen door de reactiviteit te stimuleren en aldus de weerstand los te maken in de energiestroom en de balans te herstellen. Het is die (onbewuste) weerstand die het healingproces in de weg stond.
De klant wordt met het biofeedbacksysteem verbonden door middel van 5 elektrodes ( aan polsen, enkels en voorhoofd). Het apparaat meet de resonantie en reactiepatronen van het lichaam. Na het opmeten van de lichaamsfrequenties, wordt er een feedback aan het lichaam gegeven om zodoende de eigen frequenties te herstellen. Het is dus meer dan een analyse. Het lichaam krijgt ook de impulsen om de balans te herstellen, zodat het welbevinden zich herstelt en het lichaam meer energie krijgt. De klant krijgt de nodige informatie om, in samenwerking met de therapeut, verder te werken aan zichzelf.

welkom op de website van pauwelsremember