NL / FR

STRESSREDUCTIE

Stressreductie is een belangrijke sleutel om je goed te voelen en goed te functioneren.
Relaxatie helpt, maar er kan meer nodig zijn.

Wat zijn stressfactoren?

 • erfelijkheid
 • trauma
 • ongeval
 • ziekte
 • operatie
 • allergie
 • ziektekiemen
 • mentale factoren
 • stress van gejaagdheid, werk, drukte,..
 • angsten
 • zelftwijfel
 • onverschilligheid
 • overlast van geluid, trillingen, …
 • toxiciteit
 • voedingsproblemen
 • omgevingsfactoren
 • ….

Als de oorzaken van stress niet behandeld worden, gaat het lichaam na een tijd in een aanpassingsfase: het geeft geen signalen meer. De stressfactoren gaan op een dieper niveau werken van cellen, weefsels en organen. Afwezigheid van symptomen betekent dus geen afwezigheid van problemen. Na een tijd treden nieuwe, andere en zwaardere symptomen op. Dan gaat de aandacht naar de behandeling van deze nieuwe problemen en worden de diepere oorzaken niet meer aangepakt.
Het is ook door dat onbewuste niveau dat zoveel mensen kampen met steeds terugkerende patronen, situaties en gedragingen, waar ze geen vat op hebben. Het is alsof een kracht van buitenaf hen vasthoudt of terugduwt in hun oude gevoelens, waarnemingen, gewoonten en gedragingen. We horen vaak zeggen: “Het ging zo goed met mij, maar ik zit er weer in.”
Wat is deze kracht?

Van de leeftijd van 0 tot 8 jaar leert een kind door associatie en identificatie, zowel in positieve als in negatieve zin. Dit gebeurt door de zintuigen: woorden (gehoor), beelden (zien) en gevoelens (kinestetisch). Al deze informatie wordt opgeslagen in het onbewuste, zonder onderscheid tussen “goed of slecht” in een volwassen context.
Van de leeftijd van 8 tot 12 jaar begint een kind logisch te denken en te redeneren. Het komt in staat om beslissingen te nemen en een eigen wilskracht te ontwikkelen. Dit vormt het bewustzijn en dat vertegenwoordigt 12% van onze totale brein.
Dat betekent dat het eerder gevormde onbewuste 88% uitmaakt van ons brein!

welkom op de website van pauwelsremember